- گزارش کار آموزی و گزارش بازدید از خط تولید و مقاله و پروژه و ارائه و کنفرانس و پاورپوینت و سمینار و نمونه سوال گزارش کاراموزی حسابداری تامین اجتماعی
توجه : توجه :چنانکه نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید ، چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید یا اینکه از طریق مرورگر دیگری مثلا موزیلا یا گوگل کروم وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید ، همه فایلهای سایت قابل دریافت اند ، پس اگر نتوانستید مجددا ساعاتی دیگر وارد سایت شوید توجه :قیمتهای گذاشته شده در این سایت بسیار ارزان تر از سایر سایتها است دلیلش هم اینکه شما فقط هزینه نگهداری فایلها و سایت را می پردازید توجه : کلیه فایلها فقط جهت افزایش دانستنی ها و کمک در ارائه مطالب درسی میباشند توجه مهم : هیچ گونه فایل پایان نامه ای در این سایت برای فروش وجود ندارد بدلیل قانون جدید ممنوعیت آن توسط وزارت علوم

گزارش کاراموزی حسابداری تامین اجتماعی

گزارش کاراموزی حسابداری اداره بیمه تامین اجتماعی ، با فرمت ورد 51 صفحه

 • فهرست:

  فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی 8

  آشنایی اجمالی با سازمان اجتماعی 9

  اداره کل تامین اجتماعی استان 12

  تعهدات وحمایتهای شعبه 13

  تعهدات کوتاه مدت 13

  تعهدات بلند مدت 14

  چارت سازمانی شعبه و اهم وظایف هر واحد 15

  رئیس شعبه 16

  معاونت 16

  واحد درآمد 16

  مشاوره 17

  واحد امور بیمه شدگان 17

  واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی 17

  واحد بازرسی 17

  واحد اجرائیات 17

  واحد حسابداری 17

  واحد امور اداری وخدمات 18

  فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی 19

  عنوان صفحه

  بانک تعهدات قانونی 20

  بانک درآمد 21

  بانک کارگشایی 22

  حقوق ودستمزد 23

  محاسبه حقوق ومزایای کارکنان 24

  محاسبه و واکاوی در مزایای کارکنان 25

  کمک هزینه مسکن کارکنان 25

  بهره وری 26

  کارانه 30

  کارانه موقت 34

  نیم عشر اجرایی 36

  کلیاتی از مزایا 39

  حق التضمین 39

  هزینه اولاد 40

  کمک هزینه عائله مند 40

  اضافه کار 40

  فوق العاده ایام تعطیل 40

  حکم کارگزینی 41

  کسورات حقوق ومزایا 42

  مالیات 42

  بیمه 42

  عنوان صفحه

  جریمه غیبت 42

  ثبت اسناد 45

  فصل سوم:آزمون آموخته ها،پیشنهادات ونتایج 46

  چگونگی پرداختها توسط واحد حسابداری 47

  نرخ حق بیمه 50

  ملاک محاسبه حق بیمه 50

  محاسبه حق بیمه بیمه شدگان 51

  تکالیف،حقوق وارتباط اداری کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی 51

  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پیمانکاران 52

  ارتباط اداری فیمابین کارفرمایان وسازمان تامین اجتماعی55

   

   

   

  آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي

  به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي تشكيل گرديده است.

  ا ين سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/73 جزء نهادهاي عمومي غير دولتي  قرار گرفته و داراي استقلال مالي و اداري است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نيازمند :سازماندهي فعاليت هاي مختلف بيمه اي و درماني و ايجاد ارتباطات سازماني و فرا سازماني است و جهت هدايت هماهنگي ونظارت  كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،اين سازمان داراي شوراي عالي بوده كه به مثابه مجع عمومي وسسات حمايتي اقتصادي عمل مي نمايد.

  اعضاي اين  شورا داراي نمايندگاني از طرف دولت ،كارفرمايان و كارگران به شرح ذيل ميباشند:

  الف:هفت نفر نمايندگان دولت شامل :

  1-وزير بهداشت،درمان وآموزش پزشكي كه رياست شورا را به عهده دارد.

  2-وزير كاروامور اجتماعي يا معاون وي.

  3-وزير امور اقتصادي ودارايي ويا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير.

  4-وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه يا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير.

  5-وزير معادن وفلزات يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير.

  6-وزير صنايع يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير.

  7-وزير تعاون يا نماينده وي.

   

  ب:پنج نفر نمايندگي كارفرمايان.

  ج:سه نفر نمايندگان بيمه شدگان .

  سازمان داراي هيات مديره مي باشد كه از نظر ساختار تشكيلاتي زير نظر شوراي عالي تامين اجتماعي قرار دارد.

  اين هيات مركب از سه نفر به شرح ذيل ميباشد:

  -رئيس هيات مديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات مديره دولت منصوب ميگردند.

  -دو نفر عضو اصلي هيات ديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردند.

  -يك نفر عضو علي البدل هيات مديره كه به ترتيب مذكور در ورد اعضاي اصلي تعيين ميگردد.

  اهم وضايف هيات ديره به شرح ذيل مي باشد :

  1-پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان به شورايعالي تامين اجتماعي.

  2-تاييد آيين نامه هاي اجرايي موضوع قانون تامين اجتماعي واساسنامه تامين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.

  3-تاييد برنامه و بودجه وگزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورايعالي تامين اجتماعي .

  -پيشنهاد و تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورايعالي.

  5-بررسي در مورد بهره برداري وسرمايه گذاري از محل وجوه وذخاير سازمان وارائه پيشنهاد شورايعالي.

  سازمان بر اساس ماده2 اساسنامه تامين اجتماعي براي اجراي وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و واحدها وشعب نمايندگيهايي در تهران و شهرستانها مي باشد.(تامين اجتماعي)موضوع قانون تامين اجتماعي مصوب 1354حسب ماده 3 شامل موارد ذيل مي باشد:

  الف:حوادث وبيماريها

  ب:بارداري

  ج:غرامت دستمزد

  د:از كارافتادگي

  ذ:بازنشستگي

  و:مرگ

  ومشمولين قانون از كمكهاي ازدواج وعائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار ميشوند.

  مشمولين قانون تامين اجتماعي حسب ماده 4 عبارتند از:

  • افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند.
  • صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
  • دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي،از كارافتادگي و فوت.

  انجام تعهدات ناشي از ماده 3 قانون الزام سازمان در بند الف وب بعهده بخش درمان سازمان وتعهدات بندهاي ج،د،ذ،و بعهده سازمان مي باشد.

  ستاد مركزي سازمان :به عنوان يك تشكيلات هدايت كننده زير مجموعه ها و شركتهاي تحت پوشش خود برنامه ريزي كلان،ايجاد هماهنگي،كنترل عمليات و در نهايت اعمال مديريت بر مبناي هدف ، جهت رسيدن به اهداف سازمان فعاليت مي نمايد.

  ستاد مركزي سازمان داراي 7 معاونت تخصصي بشرح زير ي باشد :

  1-معاونت اقتصادي و برنامه ريزي

  2-معاونت فرهنگي واجتماعي

  3-معاونت حقوقي وامور مجلس

  4-معاونت امور استانها

  5-مهاونت فني ودرآمد

  6-معاونت امور درمان

  7-معاونت اداري ومالي

   

  اداره كل تامين اجتماعي استان :

  فرآيندي پويا از مجموعه منابع مالي،اداري و تخصصي تامين اجتماعي مي باشد كه از يكسو به منظور معرفي سطح استان نظارت  بر حسن اجراي عمليات از طريق راهبري مجموع واحدهاي تامين اجتماعي با استفاده بهينه از منابع مالي و انساني موجود وجلب همكاري بيمه شدگان وكارفرمايان در نيل به اهداف تعيين شده در قانون تامين اجتماعي كه سياستها وبرنامه هاي كلي سازمان را با توجه به اختيارات تفويصي از سوي مديريت عامل سازمان نسبت به بازخور عمليات به ستاد مركزي سازمان و از سوي ديگر


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,045 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
k-hesabdari-tamin-ejtemae_972667_9221.zip46k

گزارش کاراموزی فراورده های گوشتی

گزارش کاراموزی فراورده های گوشتی ، با فرمت قابل ویرایش ورد 135 صفحه كارخانة فرآورده‌هاي گوشتي ميكائيليان فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه و كليات    1     بخش اول : گوشت     1 بخش دوم : تاريخچه پيدايش صنعت سوسيس و كالباس در ايران و جهان     4 بخش سوم : سوسيس و كالباس – ويژگي‌ها  و روش‌هاي آزمون    & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,148 تومان

گزارش کارآموزی کارخانه کنسرو

گزارش کارآموزی کارخانه کنسرو ، با فرمت قابل ویرایش ورد 133 صفحه   فهرست مطالب : عنوان                                        صفحه تاريخچه                        ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,148 تومان

گزارش کارآموزی کارخانه روغن نباتی

گزارش کارآموزی کارخانه روغن نباتی ، با فرمت ورد قابل ویرایش 264 صفحه گزارش کامل برای رشته صنایع غذایی و رشته های مرتبط کارآموزی کارخانه روغن نباتی جهان ، همراه با تصاویر دستگاه ها فهرست و بخشی از عناوین و متن : فصل اول : مقدمه روغن ها و چربی ها از زمان های بسیار دور یکی از اجزا اصلی و مهم تشکیل دهنده غذای انسان بوده و نیز غذای طبخ شده در روغن و چربی مزه و طعم مطلوبی دربردارد. یک فرد در ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,250 تومان

گزارش کامل کاراموزی كارخانه قند آبكوه برای رشته صنایع غذایی

گزارش کامل کاراموزی كارخانه قند آبكوه برای رشته صنایع غذایی  با فرمت ورد ،315 صفحه ، دارای فهرست ، دارای صفحه بندی ، منظم و مرتب ، با فونت B Zar ، اندازه 15 ، کاملترین گزارش کاراموزی در کارخانه قند   تاريخچة كارخانه قند: مقدمات تاسيس كارخانه قند آبكوه در سال 1313 شروع و سفارش ساخت ماشين آلات و نصب و راه اندازي و به ظرفيت 350ton/day به شركت اشكوراچكسلواكي داده شده و ساختمانها اعم از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,250 تومان

گزارش کار آموزی کارخانه شیر پگاه کرمان

گزارش کار آموزی در کارخانه شیر پگاه کرمان ،  بدون نیاز به ویرایش ، فرمت ورد word  ،  تعداد صفحات 56 صفحه شماره گذاری شده ، دارای فهرست بندی منظم توجه : فونت B Zar را پس از خرید در فایل ورد تنظیم کنید چون گزارش با این فونت نوشته شده است و شماره سایز ان هم روی 13 بگذارید ، البته خود فایل اینگونه است ، اگر در کامپیوتر شما نبود ، اینکار را انجام دهید توجه : کلیه تنظیمات مثل فصل بندی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,098 تومان